BK Gruppen har specialiserat sig på Civil butikskontroll.

Med flera års erfarenhet från just butikskontroll vet vi hur vi ska agera på bästa sätt ute hos våra uppdragsgivare. Det händer ofta att andra kunder inte ens märker att vi griper en misstänkt person. Det skapar trygghet hos personal och andra kunder. Vi kallar det: Professionell civil butikskontroll.

Idag är vårt arbetsområde Södermanland och Västmanland.

Vår målsättning är att fortsätta växa i dessa två län, som vi har gjort hittills, men även att utöka vårt arbetsområde till andra närliggande län.
Har även Ni problem med stölder i Er butik? Ta kontakt med oss så går vi tillsammans igenom hur vi kan hjälpa Er på bästa sätt.